daňové poradenstvo / výučba cudzích jazykov / znalecká činnosť / prekladateľstvo / účtovníctvo / tlmočenie

about img 1

Valéria Cmorejová, Ing.

Ekonomické služby

je garantom ekonomických činností spoločnosti.

Pri poskytovaní služieb využíva najmä svoje dlhoročné praktické skúsenosti z poskytovania daňového poradenstva. Daňovým poradcom a členkou Slovenskej komory daňových poradcov je od roku 1993. Niekoľko rokov pôsobila aj v poradenskej spoločnosti vtedy tzv. „Veľkej päťky". Okrem bežného daňového poradenstva sa venovala aj posudzovaniu daňovej situácie v spoločnostiach v rámci auditov alebo predinvestičných previerok.

V roku 2001 bola vymenovaná za súdneho znalca v odbore Ekonomika a podnikanie - odvetvie účtovníctvo a daňovníctvo. V rámci znaleckej činnosti sa venovala aj oceňovaniu majetku podnikov.

Poradenské služby spoločnosti v daňovej a ekonomickej oblasti sú zamerané hlavne na:

  • poradenstvo v oblasti dane z príjmov právnických a fyzických osôb,
  • aplikácia zákona o dani z pridanej hodnoty,
  • uplatňovanie miestnych daní a dane z motorových vozidiel,
  • poradenstvo súvisiace s procesným postupom daňových subjektov pri riešení daňových sporov,
  • optimalizácia daňovej povinnosti daňových subjektov, ekonomické plánovanie,
  • poskytovanie služieb podvojného a jednoduchého účtovníctva, ako aj poradenstva z oblasti účtovníctva.

Jana Cmorejová, Mgr.

Jazykové služby

je garantom jazykových a prekladateľských činností spoločnosti.

Na FiF UK vyštudovala odbor prekladateľstvo – tlmočníctvo v kombinácií nemecký jazyk a kultúra/švédsky jazyk a kultúra. Štúdium ukončila štátnou skúškou z oboch jazykov. Počas štúdia sa začala intenzívne venovať aj nórskemu jazyku a počas študijného pobytu v Nórsku zložila úspešne skúšky aj z tohto jazyka.

Pracuje ako lektorka nemeckého/švédskeho/nórskeho jazyka a vedie individuálne, skupinové no predovšetkým firemné kurzy. Vyučuje všetky úrovne jazyka, od úplných začiatočníkov až po prípravu na certifikáty/pracovné pohovory. Okrem výučby sa zameriava aj na prekladateľskú činnosť a robí preklady z rôznych oblastí (ekonómia, právne texty, populárno-náučné články, webové stránky a pod.)

about img 2

Cena dohodou

Ekonomické služby

Ing. Valéria Cmorejová

Pečnianska 23, 851 01 Bratislava

valeria.cmorejova@cantor.sk

0905 46 55 99    

Jazykové služby

Mgr. Jana Cmorejová

Pečnianska 23, 851 01 Bratislava

jana.cmorejova@cantor.sk

0908 488 100